Nová dávkovací hlava čerpadla Prius 30. 7. 2020

Vyšší stupeň spolehlivosti, odolnosti a bezpečnosti je základním mottem pro nově vyvinutou dávkovací hlavu firmy Emec. Hlavní inovace společně s ručním čištěním spočívá v umístění integrovaného bezpečnostního ventilu, který podle nominálního pracovního tlaku čerpadla zajistí správný chod dávkovacího čerpadla. Tato inovace přináší dávkovacím čerpadlům vyšší spolehlivost ,životnost a snadnější údržbu. Pokročila i technologie možného výběru a kombinací materiálů. Když je např. externí část dávkovací "UMS" hlavy z PP (polypropylen) tak pro vnitřní části lze zvolit jak PP tak i PVDF (polyvinyldenfluorid) pro získání nejlepších mechanických, teplotních a chemických vlastností dle potřeb vzhledm k dávkovanému médiu.

Dochází tak k nahrazení starých modelů dávkovacích hlav s označením "UM" s kapacitou do 1000 l/hod.