Úprava pH praček vzduchu včetně řízení 6. 10. 2020

V letošním roce jsme navázali velmi zajímavou spolupráci se společností zabývající se vývojem a realizací zařízení pro ochranu ovzduší. Spolupracujeme v oblasti čerpadel, automatizace, měření a regulace.

Pro každý aparát je navrhována na klíč nová sestava s ohledem na technické parametry a přání investora.

Některá zařízení pracují jako samostatné jednotky s řídícím systémem Siemens, jiná jsou zapojena do nadřazeného systému stávající linky.

 

Pro cirkulaci oplachových vod jsou používána vertikální nebo horizontální čerpadla, která jsou navrhována s ohledem na chemické složení lázně, teplotu lázně a obsah nečistot.

Dávkování sorbentu zajišťují dávkovací čerpadla Emec různých velikostí a materiálových provedení. Čerpadla jsou řízena na přímo od pH sond, které jsou nejčastěji umístěny v průtočných armaturách na bypassové větvi, nebo je řídí převodníky instalované v rozvaděči. Rozvaděče s řídícím systémem jsou vybaveny displejem pro lepší orientaci v nastavení a celkové přehlednosti.

 

U těchto sestav nejčastěji realizujeme tyto výstupy:

  • Vizuální: porucha či upozornění (docházející sorbent, překročení pH…….) je zobrazována na displeji rozvaděče a na výstražném majáčku
  • Digitální: různé druhy poruch nebo upozornění jsou vysílány do nadřazeného systému v podobě bezproudového signálu
  • Analogové: do nadřazeného systému můžeme zobrazovat aktuální měřené hodnoty - pH, teplota, vodivost,…

 

Výrobci, se kterými spolupracujeme na těchto dodávkách, jsou:

MPUMPS, Serfilco, Emec, Siemens, Festo, Emerson, IFM, …