Nové flapové čerpadlo 7. 5. 2021

Nové 2" flapové čerpadlo bylo navrženo jako lehké, chemicky odolné čerpadlo pro průchod média s velkými nečistotami. Díky těmto atributům je ideální pro aplikace chemických jímek, ale i užitkových a odvodňovacích zařízení.

Velikost nečistot, které mohou projít čerpadlem, je až 46mm. Čerpadlo je schopno za ideálních podmínek nasát až z hloubky 5,8m. Samotné čerpadlo váží 25kg a pro jeho transport z místa na místo jsou na obou bočních komorách umístěna madla.

Vyšroubováním 6ks šroubů na madle je zároveň možno se podívat do komory čerpadla a odstranit případný zaseknutý předmět vevnitř v čerpadle či vyměnit samotné klapky.

Čerpadlo je možno dodat jak v přírubovém tak i závitovém provedení.