O-kroužky ve výrobcích Emec 22. 7. 2021

Do této doby byly všechny o-kroužky černé a jen dle značení na štítku či barvy matice bylo možné rozeznat materiálové provedení. Ponovu budou mít kroužky čtyři barvy:

těsnění FP (Viton) budou černé

těsnění EP  (EPDM) budou bílé

těsnění NBR (buna) budou zelené

těsnění EP+PTFE/ FP+PTFE budou modré