Plastové nádrže

Moderní technologie výroby plastových polyethylenových nádrží – rotační lití, umožňuje výrobu bezešvých nádob, tím je vyloučeno praskání svárů a je zaručeno bezpečné skladování nebezpečných chemikálií. Nádrže se vyznačují vysokou chemickou odolností, stabilitou proti UV záření (černá varianta) a mechanickou pevností.

Nádoby jsou vyráběny s různým provedením vrchní části pro montáž dávkovacích čerpadel, míchadel apod., s velkými montážními plochami pro armatury.

  • Nádoby jsou určeny pro kapaliny s maxiální hustotou 1,2 kg/dm3, na zvláštní požadavek do 1,6 kg/dm3.
  • Nádoby jsou určeny ke skladování kapalin nikoliv pro transport.
  • Nádoby nejsou určeny pro hořlaviny.

Jako další příslušenství plastových nádob jsou dodávány různé stavoznaky, hladinové spínače, plastové ventily, ocelové stojany, korsety apod.

Přehled výrobků

Bezešvé zásobní a skladovací nádrže

Bezešvé nádrže pro připravu chemikálií

Bezešvé zásobní a skladovací nádrže - ležaté

Kompletní řešení pro záchyt dešťové vody

Bezpečnostné záchytné vany

Bezpečnostní záchytné nádrže