LOTUS AIR SE SONDAMI

Systém LOTUS AIR produkuje, dávkuje a řídí výrobu oxidu chloričitého pro dezinfekci vody.

Jde o beztlakový generátor, který je používán v aplikacích vyžadující více vstřikovacích míst.

Oxid chloričitý se vyrábí ze zředěných základních chemikálií: kyseliny chlorovodíkové (HCl 9%) a chloritanu sodného (NaClO2 7,5%). Oxid chloričitý je vyráběn po dávkách a skladován v zásobníku odkud je poté proporcionálně dávkován.

LOTUS AIR je navržen tak, aby reakce za vzniku oxidu chloričitého probíhala v reakční komoře. Uhlíkový filtr zabraňuje potenciálním exhalacím.
Multifunkční ventily na vstřikovacích bodech zajišťují bezpečnost reakční komory.

Volitelné příslušenství: senzor plynu, statický mixér

Typy připojení: ETHERNET, GSM, MODBUS, WIFI

ERH -- pro měření ORP (mV)

SCL2 -- studená voda (ClO2)

SCL17 -- teplá voda (ClO2)

 

LOTUS AIR 10 ERH

LOTUS AIR 10 SCL2

LOTUS AIR 10 SCL17

LOTUS AIR 30 ERH

LOTUS AIR 30 SCL2

LOTUS AIR 30 SCL17

LOTUS AIR 60 ERH

LOTUS AIR 60 SCL2

LOTUS AIR 60 SCL17

ClO2 maximální kapacita gramů za hodinu 10 30 60
ClO2 maximální kapacita gramů za den (24 hodin) 240 720 1440
spotřeba vody pro ředění (litry/hodinu) 5 15 30
maximální pracovní tlak (bar) 8 5 5
maximální tlak vstupní voda (bar) 2 3 3
maximální spotřeba chemikálií v litrech/hodinu

0,25

0,25

0,75

0,75

1,5

1,5

koncentrace gr/litr 2
napájení

230VAC (190/265VAC)

115VAC (90/135VAC)

maximální spotřeba (W) 60 60 60