LOTUS EASY

V případě dotazu nás
neváhejte kontaktovat
E-mail envicomp@envicomp.cz
Telefon +420 569 729 610
zadat poptávku

Systém LOTUS EASY produkuje, dávkuje a řídí výrobu oxidu chloričitého pro dezinfekci vody.
Oxid chloričitý se vyrábí ze zředěných základních chemikálií: kyseliny chlorovodíkové (HCl 9%) a chloritanu sodného (NaClO2 7,5%).
Oxid chloričitý produkovaný LOTUS EASY je produkován v takové míře, aby byl proporcionální vzhledem k průtoku cirkulující vody.
LOTUS EASY je navržen tak, aby reakce za vzniku oxidu chloričitého probíhala v reakční komoře.
Multifunkční ventily na vstřikovacích bodech zajišťují bezpečnost reakční komory.
Základní chemikálie jsou uloženy v nádržích a přiváděny do reakční komory sacími nástavci. Integrované hladinové spínače automaticky zastaví čerpadla v případě, jsou-li vyprázdněné.

  LOTUS EASY 8 LOTUS EASY 20 LOTUS EASY 40 LOTUS EASY 80
ClO2 maximální kapacita gramů za hodinu 8 20 40 80
ClO2 maximální kapacita gramů za den (24 hodin) 192 480 960 1920
maximální pracovní tlak (bar) 8 8 8 8
maximální tlak vstupní voda (bar) 5 5 5 5
maximální spotřeba chemikálií v litrech/hodinu

0,2

0,2

0,5

0,5

1,0

1,0

2,0

2,0

koncentrace gr/litr 2
napájení

230VAC (190/265VAC)

115VAC (90/135VAC)