LOTUS MAXI

Systém LOTUS MAXI produkuje, dávkuje a řídí výrobu oxidu chloričitého pro dezinfekci vody.
Oxid chloričitý se vyrábí ze zředěných základních chemikálií: kyseliny chlorovodíkové (HCl 9%) a chloritanu sodného (NaClO2 7,5%).
Oxid chloričitý produkovaný LOTUS MAXI je produkován v takové míře, aby byl proporcionální vzhledem k průtoku cirkulující vody nebo na základě nastavené hodnoty - pak se dávkuje do proudu vody.
LOTUS MAXI je navržen tak, aby reakce za vzniku oxidu chloričitého probíhala v reakční komoře.
Multifunkční ventily na vstřikovacích bodech zajišťují bezpečnost reakční komory.
Základní chemikálie jsou uloženy v nádržích a přiváděny do reakční komory sacími nástavci. Integrované hladinové spínače automaticky zastaví čerpadla v případě, jsou-li vyprázdněné.

Volitelné příslušenství: senzor plynu

Typy připojení: ETHERNET, GSM, MODBUS, WIFI

  LOTUS MAXI 80 LOTUS MAXI 160 LOTUS MAXI 240 LOTUS MAXI 400 LOTUS MAXI 600 LOTUS MAXI 1000
ClO2 maximální kapacita gramů za hodinu 80 160 240 400 600 1000
maximální pracovní tlak (bar) 8 8 8 8 5 4
maximální tlak vstupní voda (bar) 5 5        
maximální spotřeba chemikálií v litrech/hodinu

2,0

2,0

4,0

4,0

6,0

6,0

10,0

10,0

15,0

15,0

25,0

25,0

koncentrace gr/litr 2
napájení

230VAC (190/265VAC)

115VAC (90/135VAC)

 

maximální spotřeba (W) 44 44 44 56 96 96
hmotnost (kg) 50 60 60 65 70 70