LOTUS MAXI SE SONDAMI

Systém LOTUS MAXI produkuje, dávkuje a řídí výrobu oxidu chloričitého pro dezinfekci vody.
Oxid chloričitý se vyrábí ze zředěných základních chemikálií: kyseliny chlorovodíkové (HCl 9%) a chloritanu sodného (NaClO2 7,5%).
Oxid chloričitý produkovaný LOTUS MAXI je produkován v takové míře, aby byl proporcionální vzhledem k průtoku cirkulující vody nebo na základě nastavené hodnoty - pak se dávkuje do proudu vody.
LOTUS MAXI je navržen tak, aby reakce za vzniku oxidu chloričitého probíhala v reakční komoře.
Multifunkční ventily na vstřikovacích bodech zajišťují bezpečnost reakční komory.
Základní chemikálie jsou uloženy v nádržích a přiváděny do reakční komory sacími nástavci. Integrované hladinové spínače automaticky zastaví čerpadla v případě, jsou-li vyprázdněné.

Volitelné příslušenství: senzor plynu

Typy připojení: ETHERNET, GSM, MODBUS, WIFI

ERH -- pro měření ORP (mV)

SCL2 -- studená voda (ClO2)

SCL17 -- teplá voda (ClO2)

 

LOTUS MAXI 80 ERH

LOTUS MAXI 80 SCL2

LOTUS MAXI 80 SCL17

LOTUS MAXI 160 ERH

LOTUS MAXI 160 SCL2

LOTUS MAXI 160 SCL17

LOTUS MAXI 240 ERH

LOTUS MAXI 240 SCL2

LOTUS MAXI 240 SCL17

LOTUS MAXI 400 ERH

LOTUS MAXI 400 SCL2

LOTUS MAXI 400 SCL17

LOTUS MAXI 600 ERH

LOTUS MAXI 600 SCL2

LOTUS MAXI 600 SCL17

LOTUS MAXI 1000 ERH

LOTUS MAXI 1000 SCL2

LOTUSMAXI 1000 SCL17

ClO2 maximální kapacita gramů za hodinu 80 160 240 400 600 1000
maximální pracovní tlak (bar) 8 8 8 8 5 4
maximální tlak vstupní voda (bar) 5 5        
maximální spotřeba chemikálií v litrech/hodinu

2,0

2,0

4,0

4,0

6,0

6,0

10,0

10,0

15,0

15,0

25,0

25,0

koncentrace gr/litr 2
napájení

230VAC (190/265VAC)

115VAC (90/135VAC)

 

maximální spotřeba (W) 44 44 44 56 96 96
hmotnost (kg) 50 60 60 65 70 70