LOTUS MINI

Systém LOTUS MINI produkuje, dávkuje a řídí výrobu oxidu chloričitého pro dezinfekci vody.
Oxid chloričitý se vyrábí ze zředěných základních chemikálií: kyseliny chlorovodíkové (HCl 9%) a chloritanu sodného (NaClO2 7,5%).
Oxid chloričitý produkovaný LOTUS MINI je produkován v takové míře, aby byl proporcionální vzhledem k průtoku cirkulující vody nebo na základě nastavené hodnoty - pak se dávkuje do proudu vody.
LOTUS MINI je navržen tak, aby reakce za vzniku oxidu chloričitého probíhala v reakční komoře.
Multifunkční ventily na vstřikovacích bodech zajišťují bezpečnost reakční komory.
Základní chemikálie jsou uloženy v nádržích a přiváděny do reakční komory sacími nástavci. Integrované hladinové spínače automaticky zastaví čerpadla v případě, jsou-li vyprázdněné.

Volitelné příslušenství: senzor plynu

Typy připojení: ETHERNET, GSM, MODBUS, WIFI

  LOTUS MINI 8 LOTUS MINI 20
ClO2 maximální kapacita gramů za hodinu 8 20
ClO2 maximální kapacita gramů za den (24 hodin) 192 480
maximální pracovní tlak (bar) 8 8
maximální tlak vstupní voda (bar) 5 5
maximální spotřeba chemikálií v litrech/hodinu

0,2

0,2

0,5

0,5

koncentrace gr/litr 2
napájení

230VAC (190/265VAC)

115VAC (90/135VAC)

maximální spotřeba (W) 60 66